سفارش تبلیغ
صبا
از ستم بپرهیزید که دلهایتان را ویران می کند . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
دست نوشته های تنهایی من
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||

About Us!
دست نوشته های تنهایی من
مانی
در سکوت شبانه ام مینویسم بخشی از نوشته هایم اینجاست و بخشی دیگر که تلخ است را میسوزانم تا کسی با خواندن آنها ناراحت نشود
Link to Us!

دست نوشته های تنهایی من

Hit
مجوع بازدیدها: 270 بازدید

امروز: 0 بازدید

دیروز: 0 بازدید

Submit mail