سفارش تبلیغ
صبا
ستیز ، تدبیر را باطل کند . [نهج البلاغه]
دست نوشته های تنهایی من
 || مدیریت  ||  شناسنامه  || پست الکترونیــک  ||  RSS  ||

About Us!
دست نوشته های تنهایی من
مانی
در سکوت شبانه ام مینویسم بخشی از نوشته هایم اینجاست و بخشی دیگر که تلخ است را میسوزانم تا کسی با خواندن آنها ناراحت نشود
Link to Us!

دست نوشته های تنهایی من

Hit
مجوع بازدیدها: 277 بازدید

امروز: 0 بازدید

دیروز: 0 بازدید

Submit mail